Aptean is where software WORKS

Aptean stödjer företag till att växa, vara lönsamma och innovativa
– i callcenter, på lager, i produktion och logistik. Apteans branschanpassade applikationer i form av CRM, Complaints Management, ERP, Supply Chain och många andra lösningar gör skillnad genom att förbättra och effektivisera verksamhetskritiska processer. Aptean medverkar till att kundföretagen sparar tid och pengar vilket möjliggör för företagen att fokusera på sina kunder och maximera kundernas lönsamhet.

Aptean is where software WORKS

2012 bildades Aptean av riskkapitalbolaget Vista Equity partner genom sammanslagning av världsledande affärssystemsleverantörer. Idag utgör varumärkena IMI, Pivotal, Respond och Factory Apteans kärnprodukter vilka tillsammans har omfattande kompetens och uppvisar stor utvecklingspotential – Aptean is where software WORKS

The Aptean Edge 

Programvara från Aptean kan installeras lokalt eller molnbaserat på en gemensam plattform. Genom att möjliggöra åtkomst av information från olika anslutna system behålls helheten i de dagliga processerna. Aptean Analytics, som lanserades under 2014, ger realtidsuppdaterad information om verksamhet, logistikflöde, lager och resultat. Aptean medverkar till att mer än 5000 globala företag effektiviserar sin verksamhet och stärker kundrelationerna. Apteans innovativa lösningar är specialiserade på branscherna Retail and Distribution, Process and Discrete Manufacturing, Financial and Professional Services och Metals. Här skapar Aptean knivskarpa konkurrensföredelar för sina kunder – The Aptean Edge.