Doorgaan naar artikel

De impact van technologie op operationele efficiency en financiële veerkracht in de voedings- en drankensector

De impact van technologie op operationele efficiency en financiële veerkracht in de voedings- en drankensector

Deel

De impact van technologie op operationele efficiency en financiële veerkracht in de voedings- en drankensector

10 Jul 2023

Marlie van Meer
Cookies roll down a conveyer at a contract manufacturing facility.

Risico’s beperken, besparingen realiseren en winstgevendheid verhogen. Het zijn enkele van de doelen die bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankensector najagen. In de huidige markt echter makkelijker gezegd dan gedaan. De realiteit is dat, vooral in deze tijden van economische onzekerheid, de kosten blijven stijgen. Uit het whitepaper ‘Trends en strategische inzichten voor de wereldwijde voedingsmiddelen- en drankenindustrie 2022’, samengesteld door IDC in opdracht van Aptean, bleek dat hogere bedrijfskosten naar verwachting de grootste impact op de markt zullen hebben in de komende 5 jaar. Hoe blijf je als bedrijf dan financieel veerkrachtig?

Het antwoord vindt men (grotendeels) in technologie. Steeds meer bedrijven implementeren branchespecifieke ERP-software om hun organisatie toekomstbestendig te maken en de veerkracht en flexibiliteit te vergroten. Digitalisering stelt een organisatie in staat om wendbaarder te zijn, om sneller en eenvoudiger op toekomstige onzekerheden te reageren. Giel Cuijpers, Senior Cloud Solution Architect bij Microsoft, is het hiermee eens. Hij ging met Joris Kolff van Aptean in gesprek over dit belangrijke onderwerp.

De impact van de kosten in de voedselverwerkende industrie

Er is een enorme druk onder voedsel- en drankenbedrijven om kosten te verlagen. Dit komt met name door de economische onzekerheid en stijgende inflatie. Daarnaast ontbreekt het ook aan zichtbaarheid en flexibiliteit in de supply chain. In de huidige markt moeten supply chains zich vrij snel aanpassen. Ook wil de retailer meer grip hebben op de keten en dus wordt meer transparantie in data van een leverancier verwacht. Tijdens het webinar identificeren de cloud experts drie belangrijke pijlers voor het beheersen van de business kosten: risicobeperking, kostenbesparing en omzetverhoging.

Het belang van technologie

Bij het managen van deze drie pijlers neemt technologie een belangrijke rol in. Dit staat wellicht haaks op de neiging van producenten en distributeurs om ‘de luiken dicht te doen’, de uitgaven tot een minimum te beperken en beslissingen zeer voorzichtig te benaderen. Investeringen in het technologische fundament kunnen juist meer dan ooit helpen. Uit het IDC whitepaper komt dan ook naar voren dat grofweg driekwart van de respondenten dankzij digitale transformatie verbeteringen in meerdere KPI’s (key performance indicators) waarnam. De boodschap voor voedsel- en drankenbedrijven is dan ook helder: dit is hét moment om prioriteit te geven aan digitalisering en implementatie van softwareoplossingen.

Hoe ondersteunt Aptean Food & Beverage ERP de drie pijlers?

Binnen de technologische mogelijkheden is een branchespecifiek ERP-systeem als basis toch wel de meest essentiële. Een goed ERP-systeem bevordert de organisatorische wendbaarheid en geïnformeerde besluitvorming. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat bedrijven die branchespecifieke ERP-software gebruiken het hardst groeien en hun risico’s het meest succesvol beperken.

  1. Risicobeperking: bescherm je financiële middelen. Aptean Food & Beverage ERP bevat functies die de kans op nadelige gevolgen in de bedrijfsvoering helpen te verkleinen. Zo zijn er tools voor lot- en sublotmanagement, voor een volledige traceerbaarheid van zowel grondstoffen als eindproducten in twee richtingen. Dankzij de kwaliteitscontrole zijn kwaliteitstriggers snel gedefinieerd en staan niet-conforme artikelen of loten onmiddellijk in de wacht. Het resultaat? Een hogere klanttevredenheid en merkloyaliteit. Ook helpt onze branchespecifieke oplossing ter bescherming tegen de risico’s van het niet-naleven van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Dankzij de functionaliteit om terugkerende bestellingen aan te maken, verkleint de kans bovendien dat er onverwacht een tekort ontstaat aan broodnodige grondstoffen.

  2. Kostenbesparing: minder kosten én afval. Kosten verlagen zonder op kwaliteit en productiviteit in te leveren. Aptean’s branchespecifieke ERP-oplossing maakt het mogelijk. Zo kunnen vraag en aanbod nauwkeurig op elkaar worden afgestemd dankzij productieplanning. Hierdoor is het optimaliseren van de voorraadniveaus mogelijk. Overtollige, bederfelijke producten behoren, dankzij een functie voor het beheren van houdbaarheidsdatums, tot het verleden. De geavanceerde workflow-engine stroomlijnt en automatiseert processen en werkstromen. Dit zorgt uiteindelijk voor besparingen op de inzet van arbeid. Ook biedt de oplossing Mobile Warehouse-mogelijkheden, waarmee werknemers tijd besparen.

  3. Omzetverhoging: ontgrendel extra inkomsten. Last but not least, biedt Aptean Food & Beverage ERP ook functionaliteiten om de winstgevendheid van de organisatie te verhogen. Zo ontstaan er mogelijkheden om knelpunten en kansen te inventariseren en te benutten om marges te vergroten. Betrouwbare, nauwkeurige prognoses voorspellen seizoensgebonden pieken in de vraag naar bepaalde producten. Deze voorkennis kan waardevolle inkomsten opleveren. Bovendien biedt het systeem meer dan 500 KPI’s, waarvan 300 specifiek voor de voedingsmiddelen- en drankensector. Deze zijn eenvoudig te volgen met de ingebouwde Business Intelligence-functionaliteit. Zo beschikt de gebruiker over inzichten die direct tot échte verbeteringen leiden.

Een toekomstbestendig applicatielandschap voor wendbaarheid

In de huidige markt is het dus cruciaal om wendbaar en flexibel te zijn. Nieuwe tools en systemen volgen elkaar in hoog tempo op. Microsoft ziet ook dat de ERP markt aan het veranderen is:

  • Klanten krijgen meer inspraak, daarom wil je als voedsel- en drankenbedrijf dichter op je klant zitten om wensen te kunnen identificeren en er flexibeler op in te kunnen spelen.

  • De nieuwe generatie werknemers werkt op een andere manier; ook zij moeten kunnen werken op een manier die zowel samenwerking als data security maximaliseert.

  • Door de veranderende beschikbaarheid van grondstoffen en kwaliteit, wil je snel kunnen acteren in je productie.

  • Met data in de cloud wil je de zekerheid van een veilige software omgeving.

Dat vraagt dus om een toekomstbestendig applicatielandschap (Microsoft Power Platform) met één centrale databron als basis: het ERP-systeem (Microsoft Dynamics 365 Business Central), met andere oplossingen en integraties (o.a. Office, Teams) daaromheen. Door alle data op één plek te hebben, kun je slimmer en sneller werken. Zo kun je data in het ERP direct en eenvoudig inzien en aanpassen zonder Outlook of Teams te verlaten.

Volgens Gartner is AI de toekomst. De hoeveelheid data die gegenereerd wordt door AI was in 2021 nog 1% van het totaal; dit gaat verschuiven naar ongeveer 10% in 2025. En om die data vervolgens in het ERP systeem te krijgen maak je gebruik van het Microsoft Power Platform. Één set aan oplossingen, waar ERP een onderdeel van is, maar ook Power Apps, Power Automate en Power BI. De integratie van al die oplossingen maakt dat het een krachtig platform is voor de toekomst.

Dit fundament van Microsoft is tevens de opstap naar die nieuwe technieken als AI (Artificial Intelligence), waar Microsoft al volop in ontwikkeling is. AI gaat adviezen geven en neemt het analysewerk uit handen, op basis waarvan je als bedrijf ondersteund wordt in het realtime nemen van besluiten. En middels AI kun je voorspellingen doen gebaseerd op forecasts om een productieplan te genereren en flexibeler op de klantvraag in te gaan.

Aptean en Microsoft: een krachtig partnerschap

Aptean’s foodspecifieke oplossing gebaseerd op het Microsoft Dynamics 365 Business Central platform helpt Food & Beverage bedrijven om wendbaar en operationeel efficiënter te kunnen zijn en de unieke F&B uitdagingen op te lossen, met de technologie van vandaag en morgen. Niet alleen op het gebied van de nieuwste technieken, maar zeker ook op het gebied van veiligheid. Met Microsoft Dynamics 365 Business Central in de cloud stel je de toekomst veilig. Het voldoet aan de vereiste beveiliging, privacy wetgeving, compliance en transparantie voor wat er met je data gebeurt. Bovendien is een jarenlange implementatie overbodig, want Aptean Food & Beverage ERP in combinatie met Microsoft Dynamics 365 Business Central is flexibel en snel inzetbaar door het modulair te implementeren. Het gebruiksvriendelijke platform biedt hiermee de mogelijkheid om mee te schalen met de groei.

Zet met Aptean belangrijke stappen naar een wendbaarder bedrijf

Kortom, operationele efficiency en financiële veerkracht vragen om een investering in het technologische fundament. De inzet van een wendbaar softwaresysteem is cruciaal. Dat blijkt zowel uit het IDC trendrapport als de ervaringen van Aptean en Microsoft. Als deskundige en ervaren leverancier van bedrijfssoftware voor de voedingsmiddelen- en drankensector, is Aptean een partner voor je digitale transformatie. Door goed te kijken hoe je huidige applicatie omgeving er uit ziet en hoe je deze kunt moderniseren, zet je een basis neer om daarna te kijken wat je met alle nieuwe technieken, zoals AI, kunt doen.

Aptean’s Food & Beverage ERP is een bewezen oplossing gebaseerd op het Microsoft Dynamics 365 Business Central platform, specifiek ontworpen voor voedsel- en drankenbedrijven. De ERP-oplossing helpt organisaties dan ook om operationele efficiency en financiële veerkracht te realiseren.Bent u klaar voor de volgende stap? Neem dan contact met ons op via [email protected] of bekijk het webinar hier.

Hoe kunt u de turbulentie in de voedsel- en drankenmarkt overleven?

Prioriteit geven aan modernisering, optimalisatie en een gedegen strategie is noodzakelijk voor succes in de voedsel- en drankenindustrie. Vergroot de operationele flexibiliteit in een voortdurend veranderend, en vaak onvoorspelbaar, productielandschap.

Vorkheftruck verplaatst krat met fruit