Doorgaan naar artikel
Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring - ingangsdatum

5 Oktober 2023

Toegewijd aan het beschermen van uw gegevens

empty

Toegewijd aan het beschermen van uw gegevens

Aptean is toegewijdt om de persoonlijke informatie die we van u verzamelen of die u ons bezorgt, te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te vertellen hoe we uw persoonlijke informatie verwerken als verwerkingsverantwoordelijke, ongeacht of deze van onze websites is ontvangen of op andere wijze is verzameld, en zal u ook vertellen over uw privacyrechten. Deze website is niet bedoeld voor kinderen. We verzamelen niet bewust gegevens over kinderen. Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, samen met alle andere privacyverklaringen of verklaringen over eerlijke verwerking die we bij specifieke gelegenheden verstrekken wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op andere kennisgevingen die we mogelijk verstrekken en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Deze privacyverklaring bevat de volgende onderwerpen. Gelieve ook de begrippenlijst te gebruiken om de betekenis te begrijpen van sommige termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

 • Wie we zijn

 • Gegevens die we over u verzamelen

 • Hoe uw persoonsgegevens verzameld worden

 • Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

 • Aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken

 • Internationale overdrachten

 • Gegevensveiligheid

 • Dataretentie

 • Uw wettelijke rechten

 • De Aptean-groep

 • Begrippenlijst


1. Wie we zijn

Aptean bestaat uit verschillende juridische entiteiten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de entiteiten die hieronder worden vermeld onder "Aptean-groep". Deze privacyverklaring wordt afgegeven namens de Aptean-groep en verwijzingen naar "Aptean" "we" en "onze" hebben betrekking op een of alle ondernemingen van de Aptean-groep.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de informatiepraktijken van websites die naar deze Privacyverklaring linken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: Aptean.com, Aptean.co.uk, Aptean.fr, Aptean.de, Aptean.es, Aptean.cn, en Aptean.jp (gezamenlijk "de websites van Aptean", "onze websites" of "de websites van de Vennootschap" genoemd).

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de DPO via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

E-mailadres: [email protected]

Postadres: Data Protection Officer, Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Verenigd Koninkrijk, WS13 8RZ

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus bezoek deze pagina zo vaak u wilt. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht op het moment dat ze op onze websites worden geplaatst.

Uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren, nauwkeurig en actueel zijn. Houdt ons a.u.b. op de hoogte indien uw persoonsgegevens tijdens uw relatie met ons veranderen.

Links van derden

De websites van Aptean kunnen links bevatten naar websites van derden. Hoewel we proberen alleen links te plaatsen naar websites die onze hoge normen en ons respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacypraktijken van andere websites. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.


2. De gegevens die we over u kunnen verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon op grond waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder. In het algemeen verwijst de onderstaande lijst naar gegevens die wij in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld van onze klanten, toekomstige klanten, toekomstige werknemers, partners, verkopers en andere personen met wie wij contact hebben.

Afhankelijk van het feit of u een klant, potentiële klant, potentiële werknemer, partner, verkoper of andere persoon bent met wie we werken, kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, titel, afdeling en rapporteringsrelatie.

 • Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

 • Wervingsgegevens omvatten gegevens over uw kwalificaties, vaardigheden, ervaring, arbeidsverleden, huidige salarisniveau, met inbegrip van uw rechten op een uitkering, of u al dan niet een handicap hebt en informatie over uw recht om te werken in het land waar u werk zoekt.

 • Transactiegegevens omvatten details van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.

 • Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de sites.

 • Profielgegevens omvatten door u gedane aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.

 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze websites, producten en diensten gebruikt.

 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerdegegevens , zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden door de wet niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Indien we echter Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Cookies

Voor elke bezoeker aan onze websites kan onze webserver automatisch informatie herkennen en opslaan, zoals de combinatie IP-adres/domeinnaam van de bezoeker; de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze websites (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht; responstijden van pagina's; downloadfouten; lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's en informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en wanneer u uw muis over iets heen beweegt).

Wanneer u onze websites bezoekt, of advertenties die erop verschijnen, of een of meer van onze websitediensten gebruikt, kunnen we gebruikmaken van "cookies". Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat we op uw browser of de harde schijf van uw computer opslaan als u daarmee instemt. Onze websites gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze websites en bevatten informatie om uw ervaring aan te passen, beter af te stemmen op uw interesses en voorkeuren, of gewoon om het aanmelden bij het gebruik van onze diensten te vergemakkelijken. We gebruiken de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies.

   Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze websites. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die u in staat stellen in te loggen op beveiligde delen van onze websites.

 • Analytische/prestatiecookies

  Deze stellen ons in staat het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers zich op onze websites bewegen wanneer zij deze gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze websites te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

 • Functionaliteitscookies

   Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te groeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw keuze van taal of regio).

 • Targeting cookies.

  Deze cookies registreren uw bezoek aan onze websites, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We gebruiken deze informatie om onze websites en de daarop getoonde reclame relevanter te maken voor uw interesses. We kunnen deze informatie voor dit doel ook delen met derden.

Met uitzondering van essentiële cookies, vervallen alle cookies na 10 jaar.

Met de meeste browsers kunt u cookies van de harde schijf van uw computer wissen, het accepteren van cookies blokkeren, of een waarschuwing krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen. Als u echter cookies blokkeert of wist, kan het zijn dat we niet in staat zijn eerder opgegeven voorkeuren of aanpassingsinstellingen te herstellen en kan ons vermogen om uw online ervaring te personaliseren beperkt zijn. Raadpleeg uw browserinstructies of "help"-scherm voor meer informatie over deze functies.

Daarnaast kunt u ons informatie over uzelf verstrekken door formulieren op onze websites in te vullen of door telefonisch, per e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u onze websites gebruikt, zich abonneert op onze communicatie, een product zoekt, deelneemt aan discussieborden of andere sociale mediafuncties op onze websites, meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête, problemen op onze websites meldt of deelneemt aan andere geautoriseerde activiteiten op de websites. Verstrek ons geen persoonlijke informatie waar we niet om vragen, aangezien we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u zullen dragen voor de gevolgen van het feit dat u dit doet.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

De informatie die aan uw individuele profiel is gekoppeld, stelt u in staat deel te nemen aan activiteiten, te solliciteren of een inschrijving te voltooien met behulp van onze websites. Als u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we uw registratie of aanvraag mogelijk niet voltooien en kunnen we u mogelijk niet toestaan deel te nemen aan de activiteit waarin u geïnteresseerd bent.

Wanneer we op grond van de wet of een overeenkomst met u persoonsgegevens moeten verzamelen en u die gegevens niet op verzoek verstrekt, kunnen we de overeenkomst die we met u hebben gesloten of trachten te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren), mogelijk niet uitvoeren. In dat geval kan het zijn dat we een product of dienst dat u bij ons hebt, moeten annuleren, maar we zullen u op de hoogte brengen als we deze actie moeten ondernemen.


3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

(i) Directe interacties. U kunt ons uw persoonsgegevens persoonlijk meedelen op beurzen of vergaderingen, wanneer u zich inschrijft voor gebruikersevenementen of in andere omstandigheden, of door formulieren in te vullen, met inbegrip van sollicitaties, of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of andere rechtstreekse communicatie. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:

 • geïnteresseerd bent in het eventueel afnemen van onze producten of diensten;

 • informatie zoekt over of solliciteert naar een baan;

 • zich aanmeldt voor onze communicatie;

 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of

 • ons van feedback voorziet

 • een webformulier invult

 • de Sales Line (verkooplijn) belt en met iemand spreekt

(ii) Geautomatiseerde technologieën of interacties. Bij uw interactie met onze websites kunnen we automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw apparatuur, browserhandelingen en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. We kunnen ook Technische Gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruikmaken van onze cookies. Zie het cookiegedeelte hierboven voor meer informatie.

(iii) Derden of openbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen, waaronder, zonder beperking, de hieronder vermelde:

 • Technische Gegevens van de volgende partijen:

  • analyseproviders zoals Google;

  • advertentienetwerken; en

  • zoekinformatieleveranciers.

 • Identiteits- en contactgegevens van datamakelaars of aggregators.

 • Identiteits- en contactgegevens uit publiek toegankelijke bronnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot LinkedIn, het Companies House en het de Electoral Register.

 • Partners van Aptean.


4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

 • Wanneer u contact met ons opneemt: om te antwoorden op uw vragen of om uw verzoeken te verwerken (zoals het ontvangen van promotiemateriaal)

 • Online en zakelijke activiteiten beheren: Voor het beheer van onze websites en voor interne operaties, met inbegrip van werkplanning, management en strategische besluitvorming, probleemoplossing, gegevensanalyse en hygiëne, voor het bijwerken en valideren van databases, productontwikkeling, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevensonderzoek, statistische en enquêtedoeleinden

 • Website: om u relevante website-inhoud te bezorgen

 • Marketing: Om marketingcommunicatie aan u te leveren en de doeltreffendheid van deze communicatie te meten of te begrijpen

 • Producten en diensten: om u direct of indirect producten en diensten van Aptean aan te bieden;

 • Analyse: Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren

 • Prijzen en enquêtes: Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijsvraag of wedstrijd of een enquête in te vullen

 • Klantregistratie: Om u als nieuwe klant te registreren

 • Contractvereisten: Om alle onderdelen van ons contract met u te beheren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verwerken en leveren van uw bestelling, het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten en het innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is

 • Relatiebeheer: Om onze relatie met u te beheren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, u in kennis te stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid en u te vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen

 • Sollicitatie: Om uw sollicitatie te verwerken

 • Wettelijke verplichtingen: Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zo is het bijvoorbeeld verplicht na te gaan of een succesvolle kandidaat in bepaalde landen mag werken voordat de tewerkstelling begint

 • Om aan uw verzoek te voldoen: We zullen informatie over u vrijgeven als u ons dat opdraagt, als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of in andere wettelijk beperkte omstandigheden (bijvoorbeeld om u te beschermen tegen fraude).

 • Wijzigingen in de bedrijfsstructuur/eigendom: Indien Aptean of een van haar gelieerde partijen wordt verkocht (hetzij door een fusie met een andere entiteit, hetzij door de verkoop van alle of vrijwel alle activa van de verkopende entiteit), kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken aan de kandidaat-koper, omdat persoonsgegevens over de klanten van de verkopende entiteit doorgaans tot de activa behoren die aan de koper worden overgedragen.

De domeinnaaminformatie die we verzamelen, wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar wordt samengevoegd om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de websites wordt doorgebracht en de bekeken pagina's te meten en om de inhoud van onze websites te verbeteren.

Marketing

We streven ernaar u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.

Promotionele aanbiedingen van ons

We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat we denken dat u wilt of nodig hebt, of van wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (we noemen dit marketing).

Potentiële klanten kunnen marketing- en andere mededelingen van ons ontvangen als u:

 • ons om informatie hebt gevraagd of indien u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u aan een wedstrijd meedeed of u zich voor een promotie hebt ingeschreven en, in elk van deze gevallen, u er niet voor hebt gekozen deze marketing niet meer te ontvangen; en

 • vooraf toestemming hebt gegeven om u door ons en/of door geselecteerde derden te laten voorzien van informatie over producten, diensten, promoties of evenementen die u zouden kunnen interesseren. Indien u daarmee hebt ingestemd, kunnen Aptean en deze geselecteerde derden telefonisch, per post of op andere manieren contact met u opnemen voor deze doeleinden.

Bestaande klanten kunnen marketing- en andere mededelingen van ons ontvangen, mits u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van deze mededelingen.

Afmelden

U kunt ons of derden op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door relevante vakjes aan of uit te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen of door de afmeldingslinks te volgen op elk marketingbericht dat u wordt toegezonden of door op elk moment contact met ons op te nemen. Wanneer u ervoor kiest deze marketingberichten niet te ontvangen, geldt dit niet voor persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een product-/dienstaankoop, garantieregistratie, product-/dienstervaring of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u een waarschuwing krijgt wanneer websites cookies instellen of openen. Indien u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet naar behoren functioneren. Zie het gedeelte over cookies hierboven voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Rechtsgrondslagen voor verwerking

Hieronder vindt u een beschrijving van enkele van de rechtsgrondslagen waarop we ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Merk op dat we uw persoonsgegevens op basis van meer dan één rechtmatige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Stuur een e-mail naar: [email protected] of schrijf naar de functionaris voor gegevensbescherming: Data Protection Officer, Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Verenigd Koninkrijk, WS13 8RZ, indien u nadere informatie wenst over de specifieke rechtsgrond waarop wej ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken, indien hieronder meer dan één grond is vermeld.

 • Wanneer we uitvoering moeten geven aan het contract dat we met u gaan sluiten of hebben gesloten.

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen. Hieronder volgen niet-limitatieve voorbeelden van gevallen waarin Aptean zich op rechtmatige belangen beroept om persoonsgegevens te verwerken:

  • Aptean heeft een legitiem belang bij de verwerking van persoonsgegevens tijdens het wervingsproces en voor het bijhouden van het proces. De verwerking van gegevens van sollicitanten stelt ons in staat het wervingsproces te beheren, de geschiktheid van een kandidaat voor tewerkstelling te beoordelen en te bevestigen en te beslissen aan wie we een baan aanbieden; en

  • Aptean heeft er een legitiem belang bij persoonsgegevens van onze bestaande klanten te verwerken om onze zakenrelatie te beheren en om mededelingen en informatie te verstrekken die van belang kunnen zijn.

  • Aptean heeft een legitiem belang bij het gebruik van cookies zoals hierboven uiteengezet in het gedeelte over cookies van dit privacybeleid.

 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verandering van doel

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien u uitleg wenst over de verenigbaarheid van de verwerking voor het nieuwe doel met het oorspronkelijke doel, kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] of schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming: Data Protection Officer, Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Verenigd Koninkrijk, WS13 8RZ.

Indien we uw persoonsgegevens voor een ongerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we u daarvan in kennis stellen en de rechtsgrondslag toelichten op grond waarvan we dat kunnen doen.

We wijzen u erop dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, met inachtneming van de bovenstaande regels, indien dit bij wet is voorgeschreven of toegestaan.


5. Aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder genoemde partijen wanneer zij betrokken zijn bij het verlenen van diensten aan ons. We delen alleen persoonlijke informatie over u die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de andere bedrijven om hun diensten aan Aptean te kunnen verlenen. Deze bedrijven zijn contractueel gebonden om persoonlijke informatie die we met hen delen, alleen te gebruiken om de diensten te verlenen die we hen hebben toevertrouwd. We verzamelen de volgende informatiecategorieën: identificatoren, informatie over klantgegevens in Californië, beschermde classificaties, commerciële informatie, online activiteiten, informatie over werk en profielinformatie. We kunnen alle informatie die we over u verzamelen delen met derden, zoals hieronder aangegeven:

 • Gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en locaties: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze verschillende locaties, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Als we uw informatie delen, zullen we alleen de informatie delen die nodig is en zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat derden voorzichtige stappen ondernemen om uw informatie te beschermen. Deze partners kunnen optreden als verwerkers en/of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

 • Dienstverleners, leveranciers, agenten en zakenpartners: Andere bedrijven leveren soms bepaalde diensten aan ons of namens ons (bijv. onderhoud, IT-ondersteuning, analyse, ontwikkeling, beveiliging). Tenzij we u anders vertellen of zoals elders in dit privacybeleid beschreven, is het onze serviceproviders niet toegestaan om uw informatie te gebruiken, behalve om ons te helpen. Deze derde partijen kunnen optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken over de hele wereld die diensten verlenen, waaronder marketingdiensten, aan de Aptean Group of Companies.

 • Professionele adviseurs: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke controllers voor de Aptean Group of Companies. Deze professionele adviseurs kunnen bestaan uit advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die wereldwijd gevestigd zijn, en we kunnen uw persoonlijke informatie alleen met hen delen voor zover nodig om consultancy, bankieren, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten en advies te verlenen aan de Aptean Group of Bedrijven.

 • Naleving van wettelijke verplichtingen: het is mogelijk dat we bepaalde informatie moeten vrijgeven aan auditors, overheidsinstanties, rechtshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, onze juridisch adviseurs, externe procespartijen en hun raadslieden, of andere bevoegde personen om te voldoen aan wetten die op ons van toepassing zijn, of andere wettelijke verplichtingen zoals contractuele vereisten.

 • Veranderingen in bedrijfsstructuur/eigendom: Derden aan wie we kunnen besluiten delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of ermee te fuseren. Dit kan reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van het bedrijf, de activa of het eigendomsbelang van het Bedrijf omvatten (inclusief eventuele faillissementen of soortgelijke procedures). Als er iets verandert in ons bedrijf, mogen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring.

We eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.


We hebben de afgelopen 12 maanden geen categorieën van persoonsgegevens verkocht, inclusief persoonsgegevens van kinderen.

Naast de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven, kunnen we uw persoonsgegevens delen voor de hieronder vermelde zakelijke doeleinden.

 • Producten en diensten. Om u producten en diensten aan te bieden, waaronder klantenservice, het verwerken van bestellingen of transacties, het verifiëren van consumenteninformatie en het verwerken van betalingen.

 • Verbetering van de website. Om onze websites te verbeteren, inclusief het beantwoorden van vragen en het verbeteren van de functionaliteit.

 • Voldoen aan uw verzoeken. Om aan uw verzoeken te voldoen, inclusief het verzenden van uw informatie aan derden als u ons daarom verzoekt.

 • Werkgelegenheid. Voor sollicitaties en tijdens het dienstverband.

 • Marketing. Om u te voorzien van marketingmateriaal en informatie.

 • Zakelijke operaties. Om activiteiten uit te voeren die we nodig hebben om ons bedrijf te runnen, zoals onderhoud, IT-ondersteuning, analyse, ontwikkeling, beveiliging en wettelijke naleving.

Privacykaart Californië

De Californische wet vereist dat we u vertellen over de persoonlijke gegevens die we op een bepaalde manier over u verzamelen - met name moeten we deze koppelen aan "wettelijke categorieën" van persoonlijke gegevens die in de wet worden vermeld. Om dit te doen, hebben we de informatie die we u geven in deze privacyverklaring gebundeld en de verschillende soorten persoonlijke gegevens die we over u verzamelen, gekoppeld aan de juridische categorie. Om de dingen gemakkelijker te begrijpen te maken, hebben we deze informatie in een grafiek gezet die u vier dingen laat zien:

 1. De wettelijke categorie van persoonsgegevens,

 2. De bron waaruit we de categorieën van persoonsgegevens verzamelen,

 3. De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en

 4. De derden met wie wij uw persoonsgegevens delen voor een zakelijk doel.

Deze grafiek wordt de California Privacy Chart genoemden we hebben deze opgenomen aan het einde van deze Privacyverklaring.


6. Internationale gegevensoverdrachten

Aptean slaat de persoonsgegevens die we verzamelen hoofdzakelijk op in de Verenigde Staten. Om de wereldwijde activiteiten van Aptean te vergemakkelijken, kan personeel dat voor Aptean en/of onze dienstverleners werkt, dergelijke persoonsgegevens overdragen naar en raadplegen vanuit locaties over de hele wereld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden gebracht (EER).

We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld.

Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen we ervoor dat een van de volgende normen wordt toegepast:

 • We zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau te bieden voor persoonsgegevens; of

 • We kunnen gebruik maken van specifieke door de Europese Commissie goedgekeurde contracten die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa; of

 • We zullen ervoor zorgen dat er een andere bescherming is die door de Europese Commissie is goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming biedt als in Europa.


Wanneer het delen van uw persoonsgegevens met onze private equity-sponsor vereist dat wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, verwijzen wij u naar sectie 6 van het privacybeleid voor meer informatie over grensoverschrijdende overdrachten. In verband met het wervingsproces dragen we uw persoonsgegevens buiten de EER over aan Hirebridge, LLC en Criteria Corp., die diensten voor het volgen van sollicitanten bieden. Hirebridge, LLC en Criteria Corp. voldoen beide aan het EU-VS-privacyschild en zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie adequaat wordt beschermd buiten de EER.


7. Gegevensbeveiliging

We hanteren passende fysieke, elektronische en administratieve veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, aannemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn. Zij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons verwerken en zijn tot geheimhouding verplicht. Tegen werknemers die misbruik maken van persoonsgegevens, worden disciplinaire maatregelen genomen.

Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze websites worden verzonden niet garanderen; elke verzending geschiedt op uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

We hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgever op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.


8. Dataretentie

We zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is om de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld te verwezenlijken, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de gepaste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en de vraag of we die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Details over de bewaartermijnen voor de verschillende aspecten van uw persoonsgegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid, dat u bij ons kunt opvragen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via  [email protected] of door te schrijven naar The Data Protection Officer, Aptean Limited, Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Verenigd Koninkrijk, WS13 8RZ.

Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (met inbegrip van contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren tot zes jaar nadat zij niet langer klant zijn.

In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te wissen: zie hieronder 'Verzoek tot verwijdering' voor meer informatie.

In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden; in dat geval kunnen we deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.


9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebben personen die in de Europese Unie wonen, rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals hieronder uiteengezet:

Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens (ook wel een "verzoek om toegang van een betrokkene" genoemd). Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die we van u bewaren en nagaan of we deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die we van u hebben. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over u hebben, laten corrigeren, al kan het zijn dat we de juistheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit biedt u de mogelijkheid om ons te vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om ze te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de plaatselijke wetgeving. We wijzen u er echter op dat we niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om gegevens te wissen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u van mening bent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit biedt u de mogelijkheid ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's (a) als u wilt dat we de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat we ze wissen; (c) als u wilt dat we de gegevens bewaren, ook al hebben we ze niet langer nodig, omdat u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten nagaan of wej dwingende legitieme gronden hebben om ze te gebruiken.

Verzoek om de overdracht van uw persoonsgegevens aan u of een derde We zullen u, of een door u gekozen derde, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om die te gebruiken of wanneer we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Uw toestemming op enig moment intrekken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk bepaalde producten of diensten niet meer aanbieden. We zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Californische privacyrechten: Bovendien zijn onder bepaalde omstandigheden de volgende rechten van toepassing op inwoners van Californië:

 • Het recht om te weten welke persoonlijke informatie over u wordt verzameld

 • Het recht om te weten of uw persoonlijke informatie wordt verkocht of bekendgemaakt en aan wie.

 • Het recht om in bepaalde gevallen te verzoeken om verwijdering van persoonlijke informatie.

 • Het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie.

 • Het recht om een gelijke dienstverlening en prijs te krijgen, zelfs als klanten hun privacyrechten uitoefenen.

Hoe een verzoek indienen: Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op door uw naam, e-mailadres en bedrijfsnaam op een van de volgende manieren te verstrekken:

 • E-mail: [email protected] of,

 • UK Postadres: The Data Protection Officer, Aptean Limited, Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Verenigd Koninkrijk, WS13 8RZ.

 • US Postadres: de functionaris voor gegevensbescherming, 4325 Alexander Drive, Suite 100, Alpharetta, GA 30022-3740 VS.

Geef uw naam, e-mailadres en uw bedrijfsnaam op om een verzoek in te dienen.

Reageren op verzoeken: uw verzoek wordt beoordeeld om te bepalen of de gevraagde wijziging voldoet aan de wettelijke vereisten en geen risico inhoudt dat onze andere gegevens minder veilig worden of onze andere gegevens wijzigen.

Uw identiteit verifiëren: Om u en uw informatie te beschermen, kunnen we u vragen om bepaalde informatie te bevestigen voordat we uw verzoek honoreren. Als u bijvoorbeeld een verzoek indient, zullen we u vragen om uw naam, e-mailadres en/of andere toepasselijke gegevensvelden te bevestigen om uw identiteit te verifiëren, zodat we u kunnen helpen uw informatie te beschermen.

Verzoeken van geautoriseerde agenten: Als u in Californië woont, kunt u een geautoriseerde agent aanwijzen om een verzoek voor u in te dienen. Als u een gemachtigde agent aanwijst om namens u een verzoek in te dienen, kunnen we van u verlangen dat u uw identiteit verifieert en de identiteit en contactgegevens van de gemachtigde agent aan ons verstrekt.

Verzoeken voor 2020 – In 2020 hebben we geen van de bovenstaande verzoeken ontvangen.

Meestal geen vergoeding vereist

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen we ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat we van u nodig kunnen hebben

Het is mogelijk dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of een van uw andere rechten) te verzekeren. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan personen die geen recht hebben op de ontvangst ervan. We kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden, of binnen de periode die door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven indien die anders is. Soms moeten we die periode verlengen als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.


10. Aptean-groep

De Aptean-groep omvat, maar is niet beperkt tot de volgende bedrijven:

 • ActivPlant Corporation

 • Affinitus Group Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 02634375. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Agiles Informationssysteme GmbH

 • Apparel Business Systems LLC

 • Apparel Business Systems, Inc.

 • Apparel Business Systems International Sales, Inc.

 • Aptean Austria GmbH

 • Apprise Software Inc.

 • Apprise Software Pty. Limited

 • Aptean Asia Pacific Ltd.

 • Aptean Drink-IT B.V.

 • Aptean Drink-IT GmbH

 • Aptean Drink-IT Nederland B.V.

 • Aptean Drink IT Tunisia

 • Aptean Drink-IT UK Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 9730972. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Aptean Fashion GmbH

 • Aptean France Solutions SARL

 • Aptean Germany GmbH

 • Aptean GmbH

 • Aptean Ibérica S.L.

 • Aptean Japan Co., Ltd

 • Aptean Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 03399429. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Aptean MLM Solutions UK Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 04230389. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Aptean Shenzhen Co., Ltd.

 • Aptean, Inc.

 • Aptean Vertriebs GmbH

 • Aptos Italy S.r.l

 • Axxos Industrisystem AB

 • Best Practice IT Solutions GmbH

 • cimdata Software GmbH

 • DIN Computers, B.V.

 • DocUnity LLC

 • Exenta, Inc.

 • Frontix B.V.

 • Greenfield Software Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 03172513. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Gould Hall Computer Services Ltd is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 07574113. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • ImPuls GmbH

 • In2grate Business Solutions Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 04695575. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • IndustryBuilt Software Corp.

 • IndustryBuilt Software Ltd.

 • JET ERP Betriebsgesellschaft mbH

 • Lascom S.A.S.

 • Logis Software-Entwicklung und Beratung GmbH

 • Merit Technology UK Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 08648371. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Merlin Business Software Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 01274874. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Mistral Informatique SAS

 • Objective Belgium BVBA

 • OBS Logistics Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 02439258. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Open Systems, Inc.

 • Oxaion GmbH (Austria)

 • Paragon HDX Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 03031787. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Paragon Software Systems Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 02634586. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Prima Solutions Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 02576695. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • ProducePro, Inc.

 • Proteus Software Ltd is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 04403751. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Respond Group Limited is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 05240703. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Sanderson Australia Pty Ltd

 • Sanderson Ltd. is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 03743507. Registered office: Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, United Kingdom, WS13 8RZ

 • Schouw Informatisering B.V.

 • Totalogistix, Inc.

 • TLX Tech Solutions Private Limited

 • Trend MSV Softwarevertrieb GmbH

 • Trend SWM EDV-Beratung GmbH & Co. KG

 • Trend SWM Verwaltungs-GmbH


11. Begrippenlijst

Rechtmatige basis

Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten om ons in staat te stellen u de beste dienst/het beste product en de beste en meest veilige ervaring te bieden We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins bij wet verplicht of toegestaan zijn). U kunt meer informatie krijgen over de wijze waarop wej onze rechtmatige belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door een e-mail te sturen naar  [email protected] of schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming: Data Protection Officer, Lincoln House, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Verenigd Koninkrijk, WS13 8RZ.

Uitvoering van een contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract wordt gesloten.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan we onderworpen zijn.

Derden

Interne derden

Andere ondernemingen van de Aptean-groep die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers en die wereldwijd zijn gevestigd.

Externe derden

 • Dienstverleners die wereldwijd als verwerkers optreden en diensten verlenen aan de Aptean-groep

 • Dienstverleners die wereldwijd als verwerkers en gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken optreden en die marketingdiensten verlenen aan de Aptean-groep

 • Aptean-partners die optreden als verwerkers en/of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, met inbegrip van wereldwijd gevestigde advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.

 • Regelgevende instanties en andere autoriteiten die optreden als wereldwijd gevestigde verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten verlangen.