Doorgaan naar artikel

Beleid inzake ecologische,

sociale en bedrijfsgovernance

Aptean wil nú de unieke uitdagingen van morgen oplossen met ongeëvenaarde, speciaal ontwikkelde software en een superieure klantbeleving voor mensen die erom geven. Onze branchespecifieke oplossingen zijn ontworpen om de bedrijfswaarde en procesefficiëntie te maximaliseren en vormen de kern van de activiteiten van onze klanten. Om het vertrouwen van onze klanten op te bouwen en te behouden, moeten we voldoen aan de hoogste integriteits-, professionaliteits-, discretie- en vertrouwelijkheidseisen. Ecologische, sociale en bedrijfsgovernance (ESG) zijn essentiële factoren om waarde voor onze klanten, partners en medewerkers te creëren en moeten onderdeel vormen van onze duurzame langetermijnstrategie. We zetten ons in voor ESG-management en best practices.

Door onze jarenlange ervaring weten we dat privacy en de bescherming van gegevens, ethiek en naleving, bestrijding van omkoping en corruptie, relaties met klanten en werknemers, diversiteit en inclusie en betrokkenheid van de gemeenschap essentieel zijn voor ons ESG-beleid. Onze filosofie voor softwareontwikkeling is gebaseerd op iteratieve verbetering, zodat we kunnen blijven voldoen aan de eisen van specifieke branches. We zullen ons ESG-beleid regelmatig herzien en aanpassen aan de veranderende eisen van de branche en wet- en regelgeving. 

Controleerbaarheid

Aptean biedt binnen het hele bedrijf begrip en controleerbaarheid van ESG. Het is de verantwoordelijkheid van ons team om de richtlijnen van ons ESG-beleid binnen onze organisatie te beheren en te stimuleren. Daarnaast is Aptean actief betrokken bij het identificeren en verhelpen van potentiële ESG-risico's binnen het bedrijf. Ons nalevingsteam houdt toezicht en zorgt dat medewerkers van Aptean training krijgen over en zich houden aan ons ESG-beleid. Bovendien zorgen we dat ESG-maatregelen worden gehandhaafd door middel van regelmatige, gedocumenteerde vergaderingen met de leiding van Aptean en driemaandelijkse vergaderingen met de raad van bestuur.

Investeringsproces

We betrekken ESG-analyses bij ons jaarlijkse investeringsplanningsproces en onze dagelijkse bedrijfsvoering, zodat we risico's kunnen beperken en ons bedrijf kunnen positioneren voor duurzame groei en succes. We implementeren ons ESG-beleid en onze best practices ook in alle bedrijven die we overnemen.

Richtlijnen

  • Welzijn en veiligheid: de juiste werk- en arbeidsomstandigheden creëren om de gezondheid en veiligheid van medewerkers van Aptean te waarborgen.

  • Inclusiviteit: altijd eerlijk, transparant en niet-discriminerend zijn in onze werkpraktijken.

  • Vertrouwen en verantwoordelijkheid: eerlijkheid, integriteit, rechtvaardigheid en respect stimuleren bij al onze zakelijke activiteiten.

  • Privacy en cyberveiligheid: de privacy van vertrouwelijke consument- en bedrijfsgegevens beschermen via onze eigen activiteiten en die van de andere bedrijven in de Aptean-portefeuille.

  • Transparantie: belanghebbenden duidelijke, transparante informatie verstrekken over ESG-risico's.

  • Bescherming van onze planeet: het milieubewustzijn en de energiezuinigheid van ons bedrijf en de andere bedrijven in onze portefeuille waarborgen en continu verbeteren.

  • Sociaal verantwoord ondernemen: de ontwikkeling van onze sociale omgeving stimuleren en onze positie als leider in die omgeving gebruiken om bij te dragen aan goede doelen op het gebied van training en kansen, toegang tot onderwijs, ondersteuning van kunst en cultuur en bescherming van onze gezondheid en ons milieu.