Doorgaan naar artikel

Hoe zuivelbedrijven in 2021 weer kunnen groeien

Hoe zuivelbedrijven in 2021 weer kunnen groeien

Deel

Zie alle ERP-oplossingen

Hoe zuivelbedrijven in 2021 weer kunnen groeien

18 Feb 2021

Aptean Staff Writer
Cows in field

Zoals elk onderdeel van de mondiale voedingsindustrie heeft ook de zuivelsector het in 2020 zwaar te verduren gehad. De winstmarges stonden al onder druk, maar de pandemie heeft een zware impact gehad. Maar ondanks de aanhoudende onzekerheid zien de melkveehouders en andere belanghebbenden in de sector 2021 met optimisme tegemoet en willen zij hun groei een nieuwe impuls geven.

Hoe heeft COVID-19 de zuivelindustrie beïnvloed?

De sector werd door COVID-19 geconfronteerd met een bedreiging op twee fronten, die bedrijven over de hele wereld bekend zal voorkomen. Enerzijds veroorzaakten de ernstige lockdowns aanzienlijke verstoringen van de toeleveringsketen, vooral in het geval van grensoverschrijdende handel. Maar zelfs toen deze na een aanpassingsperiode grotendeels waren opgelost, hadden de bedrijven nog steeds te lijden onder een schadelijke daling van de vraag, waarvan het herstel veel tijd in beslag neemt.

De vraag vanuit de foodservice-sector kelderde - in sommige gevallen tot het absolute nulpunt in landen waar de hele horecasector in winterslaap werd gebracht. Ook de vraag van werkplaatsen - traditioneel een vitale afzetmarkt voor zuivelbedrijven - kreeg het zwaar te verduren. Voor de Britse industrie: van de naar schatting 9 200 melkveehouders in het VK ( ):

  • Ongeveer 500 melkleveringen werden geannuleerd

  • Ongeveer 5.200 ondergingen prijsdalingen

  • 2.200 werden gevraagd om de productie te verminderen

  • 500 hadden uitstel van betaling

De gevolgen hiervan zijn wereldwijd zeer groot: het Europees Parlement schat dat de zuivelindustrie in de EU 120 miljoen euro aan inkomsten heeft verloren. De bedrijven zijn overeind gehouden door een combinatie van financiële steun - bijvoorbeeld soortgelijke regelingen in de VS , VK en EU - en aanpassing van de bedrijfspraktijken.

Zuivelbedrijven konden hun aanbod niet massaal van de foodservice naar de detailhandel verschuiven omdat zuivelproducten voor de overgrote meerderheid van de huishoudens al een basisproduct waren en de extra vraag er gewoonweg niet was. Dit leidde tot aanzienlijke verspilling. Veel zuivelbedrijven konden zich echter wel aanpassen aan nieuwe productieschema's om de kosten te drukken en tegelijk capaciteit te behouden voor een verwachte toekomstige stijging van de vraag.

Hoe zal de sector in 2021 terugkaatsen?

Ondanks het slechte verloop van dit jaar blijft er vertrouwen in het vermogen van de sector om snel weer te groeien. De grootste prioriteit voor een ommekeer is het stoppen van de daling van de gemiddelde melkprijs - die volgens de voorspellingen van de brancheorganisatie IFCN in maart zal zijn gedaald tot 30 dollar/100 kg. Een panel van deskundigen op de wereldconferentie van de IFCN in september voorspelde echter een prijsherstel tot 34-37 dollar/100 kg tegen eind volgend jaar als de vraag kan worden aangezwengeld. Zij bevelen aan dat een aantal stappen wordt ondernomen om dit te verwezenlijken. Deze omvatten:

  • De band met de consument herstellen

  • Innovatie omarmen - bijvoorbeeld door de invoering van gespecialiseerde voedingssoftware

  • Bevordering van de waarde van zuivel in de samenleving

De vraag van de consument verandert. En hoewel de basisvraag naar zuivel al decennialang sterk blijft, veroveren aantrekkelijke alternatieven zoals soja- en havermelk de markt steeds meer. In een post-COVID-wereld waarin de sector hard zal moeten werken om de vraag weer op te bouwen tot het niveau van voor de pandemie, zullen bedrijven hun klanten nog meer moeten bieden. Dit kan zelfs inhouden dat zij zelf de mogelijkheid van niet-zuivelalternatieven moeten onderzoeken.

Dit houdt onder meer in dat moet worden gestreefd naar duurzame praktijken en transparantie bij de melkproductie en dat de consument de mogelijkheid moet krijgen te kopen bij leveranciers in zijn buurt. Het is ook zeer ironisch dat COVID-19 - een ziekte die de zuivelindustrie zoveel beroering heeft bezorgd - het gevolg was van de overdracht van dier op mens. Dit heeft het belang van dierenwelzijn in de ogen van het publiek en de regelgevers aangescherpt, en daarom moet de sector blijven streven naar hogere normen.

Anderzijds is het van vitaal belang dat de zuivelsector ( ) efficiënter en kostenefficiënter gaat werken ( ) door zijn technologische infrastructuur te verbeteren. Naarmate de melkveehouders zich verder voorbereiden op wat hopelijk een vruchtbaarder 2021 wordt, zullen zij met heel wat logistieke uitdagingen worden geconfronteerd - vooral wat het beheer van de productieniveaus betreft. Meer dan ooit is de behoefte aan geïntegreerde softwaresystemen van cruciaal belang om de juiste inzichten en prognoses te verschaffen die nodig zijn om zich aan te passen aan een snel veranderende markt.

ERP ontworpen voor de zuivelindustrie kan dit voor uw bedrijf werkelijkheid laten worden. Aptean Food & Beverage ERP is in staat om alle gegevens van uw bedrijf op het volledig geïntegreerde Microsoft Dynamics-platform te brengen, zodat u nauwkeurigere en altijd actuele beslissingen kunt nemen in alle onderdelen van een bedrijf.

Om meer te weten te komen over hoe uw bedrijf hiervan kan profiteren, neem vandaag nog contact op met een van onze experts .

Wilt u weten wat we voor uw voedingsbedrijf kunnen betekenen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op en ontdek welke smaken we te bieden hebben.

Kruidenlepels