Doorgaan naar artikel

Belang van data voor inzicht en duidelijkheid voor de zoetwarenindustrie

Belang van data voor inzicht en duidelijkheid voor de zoetwarenindustrie

Deel

Zie alle ERP-oplossingen

Belang van data voor inzicht en duidelijkheid voor de zoetwarenindustrie

26 Feb 2021

Jack Payne
Scoop pouring chocolate in mixing bowl

Binnen iedere sector in de voedingsmiddelenindustrie wordt er steeds meer ingespeeld op eisen en wensen vanuit de markt. Want dat is nu eenmaal nodig om je hoofd boven water te houden. Bedrijven dienen steeds flexibeler te zijn en dat vraagt om een andere denkwijze en de nodige aanpassingen. Zo ook in de snoep- en zoetwarenindustrie. Deze sector werkt onder andere aan de productie en vervaardiging van chocolade, snoep en andere op suiker gebaseerde producten, en kenmerkt zich met een doorgaans stabiele groei. Er is een duidelijke continue noodzaak voor bedrijven binnen deze sector om te blijven innoveren om zichzelf zo te kunnen onderscheiden, in te spelen op de vraag naar nieuwe producten en te voldoen aan de groeiende en scherpere eisen van de consument. Kortom, een sterke markt die continue in beweging is. 

Meer transparantie binnen de zoetwarensector

De constante beweging binnen de markt dwingt producenten om zichzelf flexibel op te stellen met hun supply chain. Vanwege zaken zoals een steeds kortere levenscyclus van snoep en andere zoetwaren, en voortdurende product- en verpakking innovaties kunnen geen grote voorraden worden aangelegd en vraagt dit om de nodige flexibiliteit. Ook vanuit de markt wordt er druk uitgeoefend voor producenten om zich aan te passen met hun productie en productportfolio. Zo wil de consument steeds meer gezonde alternatieven die minder suiker en minder calorieën bevatten. Een ander belangrijk aspect is duurzame productie langs de volledige keten en labels zoals fair trade en Bio stijgen daarmee aanzienlijk in populariteit. Dit vereist vanuit de producent een grote mate van transparantie binnen de keten en controles op veiligheid en kwaliteit om een dergelijke garantie te kunnen bieden.  

Impact COVID-19 in de zoetwarenindustrie

Ondanks dat bedrijven al strenge procedures hadden voor wat betreft hygiëne, voedselveiligheid en kwaliteit, vraagt de huidige corona crisis om een sterk en snel aanpassingsvermogen. Productielijnen worden voorzien van plexiglas schermen, routing van producten en werknemers die aangepast dient te worden en mondkapjes worden aangesteld naast de vaak al huidige haar- en baardnetjes. Dit alles terwijl de productie grotendeels gewoon moet blijven doorlopen om met name aan de vraag van de retail te blijven voldoen. Vaak ook met een lagere bezetting van personeel door ziekte of afwezigheid. Initiatieven die hierdoor geopperd worden zijn bijvoorbeeld personeel of productie wat kan worden uitbesteed aan andere collega’s binnen de sector. 

Belang van inzicht en duidelijkheid binnen de supply chain

Dankzij de huidige situatie en maatregelen ligt er nog meer druk op de supply chain om zowel veilig en nauwkeurig, als efficiënt te blijven werken. Grondstoffen, processen en personeel dienen in iedere stap binnen de supply chain te worden gecontroleerd. Dit om zowel eventuele fouten of erger te vermijden, maar ook om te blijven werken aan de efficiëntie van de productie. Hiervoor is het essentieel dat alle systemen en processen digitaal verbonden en geïntegreerd zijn om een up-to-date inzicht te bieden, en zowel kansen als bedreigen aangepakt worden.

Wilt u weten wat we voor uw voedingsbedrijf kunnen betekenen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op en ontdek welke smaken we te bieden hebben.

Kruidenlepels