Doorgaan naar artikel
Home > Oplossingen > EAM > Aptean EAM

Klaar voor een Uitgebreide EAM-oplossing

Maximaliseer de prestaties van uw activa, beheers de onderhoudskosten en verbeter de operationele efficiëntie: het is zo eenvoudig als 1-2-3 met Aptean Enterprise Asset Management (EAM) TabWare Edition.

Ontdek nu hoe Download het gegevensblad
Werknemer met tablet

Verlaag kosten en

verhoog winst met

Aptean EAM-oplossing

Verbeterd onderhoud

Beheer corrigerende, preventieve en voorspellende werkzaamheden om de prestaties van bedrijfsmiddelen te maximaliseren, de uitvaltijd te verminderen, de efficiëntie te verbeteren en de kosten te beheersen.

Voorraadbeheer

Breng de juiste reserveonderdelen op het juiste moment op de juiste plaats, optimaliseer de voorraadniveaus en beheers de kosten.

Kwaliteit en doorvoer verbeteren

Verbeter de kwaliteit en de doorvoer door de prestaties van bedrijfsmiddelen te maximaliseren met de op betrouwbaarheid van apparatuur gerichte mogelijkheden van Aptean EAM.

Procesveiligheidsbeheer

Integreer procesveiligheid in onderhoudstaken en koppel ze aan standaardprocedures, analyses, MSDS, inspecties en andere documenten voor snelle toegang en ondersteuning van wijzigingsbeheer.

Beheer van gezondheid en veiligheid

Beheer alle veiligheidsgerelateerde werkzaamheden, hantering van gevaarlijke materialen, paraatheid van hulpbronnen en tracering van incidenten met de geïntegreerde functionaliteit van het Aptean EAM-systeem voor inspecties, documentopslag en tracering van gebeurtenissen.

Beheers kosten

Verkort de inkoopcyclus, beheers de kosten, beheer leveranciers en stem inkoop af op de bedrijfsdoelstellingen. Aptean EAM integreert de inkoop naadloos in de werkbeheer- en voorraadfunctie om de processen te stroomlijnen en de inkoopkosten te verminderen.

Audits en naleving

Beheer brancheaudits en naleving van regelgeving zonder papier. Onze inspectiemodule maakt elektronische uitvoering en opslag van resultaten mogelijk en produceert van elke inspectie een rapport dat geschikt is voor verspreiding aan auditors. Auditrapporten worden opgeslagen en zijn na elke inspectie beschikbaar via de databank en kunnen worden ingezien, zelfs als de inspectiecriteria worden gewijzigd. 

Snel aan de slag

Met de marktgerichte aanpak en flexibele implementatiemogelijkheden van Aptean EAM kunt u snel aan de slag. En de hoge acceptatiegraad door gebruikers voorkomt dure, adviesintensieve implementaties die andere EAM-oplossingen nodig hebben.

Minimaliseer de behoefte aan IT-middelen

Verminder de eisen aan uw IT-personeel met gecertificeerde software die tot de beste support in de industrie behoort en cloudcomputing voor onderhoud ondersteunt.

Klaar om bedrijfsmiddelen en operationele efficiëntie te optimaliseren

Bent u klaar om de prestaties van uw activa te maximaliseren, de onderhoudskosten te verlagen en de operationele efficiëntie te verbeteren tegen lagere totale eigendomskosten?  

Dan hebt u de uitgebreide maar gebruiksvriendelijke functionaliteit van Aptean EAM nodig. Met onze EAM-oplossing kunt u: 

  • Het gebruik van uw bedrijfsmiddelen maximaliseren: apparatuur, mensen, kennis en hulpmiddelen

  • Betrouwbaarheid en uptime van apparatuur garanderen

  • Onderhoudsplanning stroomlijnen

  • Maintenance, Repair and Operations (MRO)-voorraadbeheer optimaliseren

  • De kwaliteit van het eindproduct maximaliseren

  • Naleving van regelgeving beheren 

En de specifieke branchefocus en configureerbaarheid van Aptean EAM resulteren in snellere implementatietijden, lagere overheadkosten en een lagere TCO in vergelijking met grotere EAM-oplossingen.

Neem contact op om te starten
Twee raffinaderijarbeiders onderzoeken de olieleidingen.

Succes met Aptean EAM

Universal Forest Products (UFPI) standaardiseert processen en bespaart geld met Aptean EAM

UFPI, een toonaangevende fabrikant van gefabriceerd hout en bouwmateriaal, introduceerde een proactieve benadering van onderhoudsactiviteiten met behulp van Aptean EAM.

Lees het volledige verhaal
Vorkheftruck met timmerhout

Uitgebreide en toch

makkelijk te gebruiken functies

Optimaliseer het onderhoud van apparatuur

Met Aptean EAM kunnen gebruikers gegevens over activa vastleggen, bijhouden en snel raadplegen om het onderhoud van apparatuur te optimaliseren. Met volledig inzicht in uw bedrijfsmiddelen, hoe ze worden gebruikt, waar ze zich bevinden en of ze in gebruik zijn, bent u beter in staat om het risico op defecten aan apparatuur tijdens het onderhoud te beperken en tijd te besparen bij het zoeken naar informatie. Door specifieke lockout/tagout-procedures (LOTO) voor apparatuur tezamen met de werkopdracht af te drukken, wordt het risico op letsel verminderd. Creëer een beter overzicht van apparatuurassemblages, subassemblages, componenten en onderdelen om de tijd die technici aan moersleutels besteden te verkorten door het zoeken naar onderdelen te elimineren.

Beheer werkorders

Onderhoudsverzoeken komen van overal in uw organisatie. Of het nu gaat om een eenvoudig verzoek om apparatuur aan te passen, een werkorder voor preventief onderhoud of een geavanceerde geautomatiseerde waarschuwing, software voor werkorderbeheer is een must. Met Aptean EAM's mobiele werkorderfunctionaliteit is het beheer van al uw onderhouds- en projectgerelateerde werkzaamheden nog nooit zo eenvoudig geweest. Werkopdrachten die beheerd kunnen worden zijn: routinewerk, correctief werk, preventief onderhoudswerk, noodwerk, project-, stop- en storingswerk, milieu-, gezondheids- en veiligheidswerk, inspecties en kalibratieroutes.

Uitgebreid preventief onderhoud

Een systeem voor preventief onderhoud (PM) is cruciaal voor een succesvol activabeheer. Van inspectietaken die dreigende storingen detecteren tot smering en vervanging van slijtageonderdelen, het PM-systeem is de eerste verdedigingslinie tegen ongeplande uitvaltijd en storingen aan apparatuur. Aptean EAM biedt een enkel platform voor het eenvoudig plannen, organiseren en beheren van PM-werk, inclusief het opstellen van PM-masterplannen, het koppelen van die plannen aan apparatuur en het plannen van het genereren van PM-werkorders. Aptean EAM biedt een uitgebreide audittrail van al het PM-werk en rapportage over naleving van de planning.

Voorraadbeheer

Het effectief beheren van MRO-items (Maintenance, Repair and Operations) is van vitaal belang voor de uptime van productie en apparatuur. Langdurige onderbrekingen als gevolg van onjuiste of niet voorradige onderdelen kosten de organisatie kostbare tijd en geld.  In plaats daarvan kunnen managers met een goede bewaking en tracering van de MRO-voorraad gemakkelijk de vereiste onderdelen identificeren en lokaliseren, waardoor de behoefte aan noodaankopen wordt beperkt en de voorraadservice wordt verbeterd. Met Aptean EAM Inventory Management komen de juiste onderdelen op het juiste moment op de juiste plaats, waardoor de prestaties van activa worden gemaximaliseerd en de voorraadniveaus worden geoptimaliseerd.

Inkoop

Maintenance Repair and Operations (MRO)-aankopen zijn goed voor meer dan 80 procent van het volume van de inkooporders die in de meeste productieactiviteiten worden uitgegeven en vergen vaak meer dan 80 procent van de inkoopmiddelen. Aptean EAM Purchasing houdt alle aanvragen bij, van de eerste invoer en goedkeuring tot de uitgifte van inkooporders (PO's), ontvangstbewijzen en het matchen van facturen, om de kosten te beheersen door goedkeuringsprocessen te handhaven en gebruik te maken van onderhandelde prijzen.

Beheer van middelen

De resourcemodule van Aptean EAM houdt informatie over personeel en contractanten bij om de prestaties van activa te maximaliseren, waarbij de individuele vaardigheden en certificeringen binnen uw personeelsbestand worden vastgelegd. Dit centrale platform creëert een ideale structuur om werktaken toe te wijzen, de prestaties van activa te maximaliseren, ongeplande stilstand tot een minimum te beperken en de veiligheid te verbeteren. Zo breidt u het bereik van Aptean EAM uit van uw onderhoudsorganisatie naar andere gerelateerde afdelingen. Deze centrale gegevensopslagplaats biedt u geïntegreerde analyses, compliance en zichtbaarheid.

Toegankelijke uitvoering van werk

Door gegevens vast te leggen op de plaats van uitvoering, wordt de nauwkeurigheid aanzienlijk vergroot. Met Aptean EAM Technician kunnen gebruikers alle werkactiviteiten 'in het veld' uitvoeren, inclusief onderdeelkwesties, meterstanden, elektronische checklists, inspectiepunten en de mogelijkheid om foto's en andere ondersteunende documentatie bij te voegen en te bekijken. Actiepunten en statussen van werkorders worden bijgewerkt en zijn beschikbaar in Apteann EAM voor analyse, zodat u volledig en in real time inzicht hebt in de voortgang van taken. Technici kunnen op elk apparaat de details van werkorders bekijken, inspectie- en kalibratietaken uitvoeren, tijd in rekening brengen, onderdelen uitgeven, notities en storingscodes invoeren en een taak voltooien.

Flexibele werkroosters

Werkorderplanning is gericht op het samenbrengen van de juiste vaardigheden, onderdelen, gereedschappen, instructies, vergunningen en veiligheidsprocedures als de apparatuur beschikbaar is. De flexibiliteit van Aptean EAM Scheduling maakt het plannen van werk snel en eenvoudig. Aptean EAM Scheduling geeft een grafische weergave van de werklastverdeling over uw tijdframes en beschikbare resources, zodat onderhoudsplanners en middelenniveaus kunnen instellen, 'wat als'-scenario's kunnen ontwikkelen en geplande en beschikbare middelen kunnen zien. Er kan een hiërarchie van schema's worden gemaakt en werk kan van het ene naar het andere schema worden 'versleept'.

Gebeurtenissen bijhouden

De software van Aptean EAM voor het bijhouden van gebeurtenissen registreert de geschiedenis van apparatuur, ongevallen, emissies, logboeken en al het andere dat u buiten een werkorder om moet vastleggen. Met dit ene platform kunnen gebruikers elke gebeurtenis aan documenten koppelen en follow-upacties vastleggen om een duidelijk audittrail van activiteiten bij te houden.

Aptean EAM Analytics

Aptean EAM Analytics is een oplossing voor Business Intelligence (BI) op het gebied van onderhoud die onmiddellijk inzicht geeft in de unieke prestatie-indicatoren (KPI's) en metrics die belangrijk zijn voor het succes van uw organisatie.

Zelfservice-werkaanvragen

Bijna iedereen in uw organisatie vraagt wel eens onderhoudswerkzaamheden aan. Aptean EAM Requester stroomlijnt het proces van werkaanvragen door medewerkers een zelfservice-oplossing te bieden die gemakkelijk toegankelijk, zichtbaar en beheersbaar is. Vanaf een smartphone, tablet of browser kunnen gebruikers aanvragen voor onderhoudswerk bij Aptean EAM indienen, compleet met foto's, bestanden of andere ondersteunende documentatie.

Mobiele goedkeuringen

Beschikbaar op tablets en smartphones: Aptean EAM Approvals verstuurt automatische e-mailwaarschuwingen voor activiteiten die moeten worden beoordeeld of goedgekeurd. Uw drukbezette managers en supervisors zitten niet altijd achter hun computers, dus helpt Aptean EAM Approvals vertragingen in het werkproces te voorkomen door hen overal en altijd toegang te geven tot kritieke informatie.

Klaar om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen?

We hebben gespecialiseerde EAM-oplossingen waarmee u elke uitdaging in uw branche aankunt.

Sandwich gestapeld met toppings.