Doorgaan naar artikel

Klaar voor CCPA Nalevingsbeheer

Nu de privacywetgeving steeds meer in het middelpunt van de belangstelling komt te staan, is het tijd om te zorgen voor een waterdichte naleving.

Aptean Respond helpt u efficiënt en professioneel te reageren op verzoeken om CCPA-rechten.

Meer weten?
Amerikaanse vlag

Zorg ervoor dat u klaar bent om aan uw CCPA-eisen te voldoen

De California Consumer Privacy Act (CCPA) regelt hoe u omgaat met de persoonlijke informatie van inwoners van Californië en is van toepassing op elk bedrijf dat deze gegevens verzamelt of een rol speelt bij de verwerking ervan, als:

 • Het de persoonlijke informatie van meer dan 50.000 inwoners van Californië verkoopt per jaar,

 • De bruto jaaromzet meer is dan 25 miljoen dollar,

 • Het meer dan 50% van zijn jaarlijkse inkomsten uit de verkoop van de persoonsgegevens van inwoners van Californië haalt.

Met mogelijke boetes van $7.500 per overtreding, en $750 per getroffen gebruiker, is het van cruciaal belang de juiste systemen en processen op te zetten om de beste praktijken en naleving te garanderen.

Lees meer over CCPA

Bekijk de oplossing

Aptean Respond
Aptean Respond vergemakkelijkt het efficiënte beheer van verzoeken om consumentenrechten in het kader van de CCPA en zorgt ervoor dat u voldoet aan uw CCPA-vereisten en uw verplichtingen tegenover consumenten.
Conformiteitspictogrammen op tablet

CCPA-naleving gemakkelijk gemaakt met Aptean Respond

 • Eén gecentraliseerd systeem om alle verzoeken om CCPA-rechten te identificeren, registreren, beheren en verwerken

 • Bedrijfsbrede afstemming en consistentie voor het beheer van verzoeken

 • Geautomatiseerde en intuïtieve workflows om verzoeken om rechten te versnellen en menselijke fouten tot een minimum te beperken

 • Integratie van lijn van bedrijfssystemen

 • In staat om meerdere communicatiekanalen te bedienen

 • Uitgebreide governance en tijdlijnrapportage

 • Diepgaande zoek- en rapportagemogelijkheden voor transparante controleerbaarheid

 • Gebruiksvriendelijke toolkit voor configuratiebeheer waarmee u casetypes en bijbehorende workflows kunt toevoegen of wijzigen

Aptean Respond-klachtenbeheersysteem

Andere verordeningen die voor u van belang kunnen zijn

Begin uw naleving van regelgeving te transformeren

We helpen u graag als u klaar bent om uw financiële dienstverleningsbedrijf te verbeteren.

Puzzelstukjes die een cirkel vormen met één goudstuk.